Συγγραφή κειμένων για καλύτερη απόδοση

Συγγραφή κειμένων για καλύτερη απόδοση

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο internet έχουν ως βασικούς αποδέκτες ανθρώπους, όμως η ταξινόμηση και αρχειοθέτηση για την οργάνωση τους γίνεται από μηχανές αναζήτησης.

Στο διαδίκτυο δημοσιεύονται καθημερινά εκατομμύρια κείμενα και πληροφορίες. Η ταξινόμηση, για την εύρεση τους είναι μία διαδικασία πολύ σημαντική, διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τίποτα και όλη η πληροφορία που παράγεται θα έμενε “θαμμένη”.

Αυτό σημαίνει, πως όσο σημαντικό είναι ένα κείμενο, τόσο πιο κατανοητό γίνεται στους  χρήστες του διαδικτύου και κατ’ επέκταση και για τις μηχανές αναζήτησης.

Οι μηχανές δουλεύουν σύμφωνα με ένα σύστημα που τους προσδίδει την ικανότητα λογικής επεξεργασίας ο οποίος λέγεται αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος της google για να ταξινομήσει ένα κείμενο με την σωστή λέξη κλειδί εξετάζει τα ακόλουθα μέσα στο κείμενο :

  1. Επανάληψη της λέξης κλειδιού 2-3% του συνόλου των λέξεων. Για παράδειγμα αν ένα κείμενο αποτελείται από300 λέξεις, η λέξη κλειδί πρέπει να επαναλαμβάνεται 300*3% = 9 φορές.
  1. Ένα κείμενο πρέπει να είναι το λιγότερο 300 λέξεις. Ανάλογα με το σύνολο των λέξεων κλειδιών, πρέπει να αυξάνει τον αριθμό των λέξεων για να είναι πιο φυσικό και φιλικό στις μηχανές αναζήτησης.
  1. Πρέπει να υπάρχει μέσα στο κείμενο μία τουλάχιστον κεφαλίδα που να εμπεριέχει την λέξη κλειδί.
  1. Είναι σημαντικό η λέξη κλειδί να επαναλαμβάνεται ακριβώς όπως έχει οριστεί,για τις φορές που έχει υπολογιστεί ότι πρέπει να εμφανίζεται (για παράδειγμα, ίδια πτώση και αριθμό).
  1. Πρέπει να υπάρχει ένα link το οποίο θα παραπέμπει σε εξωτερική σελίδα, θα δίνει έγκυρη πληροφορία, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξιοπιστίας του κειμένου. Για παράδειγμα, αν μια περιοχή έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ένα link στο site της UNESCO που το αναφέρει δίνει αξιοπιστία, αλλά βοηθά και τημηχανή αναζήτησης να καταλάβει καλύτερα το περιεχόμενο.

Ωστόσο,υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη – οι παραπάνω κανόνες αφορούν στην παραγωγή κειμένου.

Related Posts